Oddział przedszkolny

Pływalnia kryta
Wejście ogólnodostępne
Poniedziałek
1800- 1845 (dzieci i dorośli)
2000-  2045(dla dorosłych)
Wtorek
2000 -  2045 (dla dorosłych)
Środa
1800- 1845(dzieci i dorośli)
2000-  2045 (dla dorosłych)
Czwartek
2000-  2045(dla dorosłych)
Piątek
1800- 1845(dzieci i dorośli)
2000-  2045(dla dorosłych)
Sobota
700- 745dla dorosłych)
Bilet ulgowy- 6 zł,
Bilet normalny- 9 zł

Licznik odwiedzin
Dzisiaj305
Wizyt w miesiącu4269
Wszystkie311597

Regulaminy

Regulamin wypożyczania darmowych podręczników:

 1. Podręcznik jest własnością szkoły.
 2. Uczeń wypożycza podręcznik z biblioteki na takiej samej zasadzie jak inne zbiory biblioteczne.
 3. Uczeń pamięta, że jest użytkownikiem podręcznika- po jego zwrocie do biblioteki będą korzystać inni.
 4. Uczeń zobowiązany jest do zwrotu podręczników w terminie wyznaczonym przez wychowawcę.
 5. Termin zwrotu ustala nauczyciel-bibliotekarz w porozumieniu z dyrekcją szkoły : termin przekazuje nauczyciel wychowawca.
 6. Zwrot podręcznika nastąpi dopiero , gdy nie będzie on już niezbędny do nauki w szkole, o czym uczniowie i rodzice zostaną powiadomieni przez wychowawcę klasy.
 7. Uczeń powinien dbać o otrzymaną książkę: obłożyć ją, chronić przed zabrudzeniem, zniszczeniem-tak, aby zwrócić ją możliwie w najlepszym stanie.
 8. W podręczniku nie należy pisać, nie należy załamywać kartek.
 9. Rodzice ( opiekunowie) dziecka ponoszą  odpowiedzialność  za zniszczony bądź zagubiony podręcznik.

Regulamin został zatwierdzony przez Dyrekcję Szkoły

 

Regulamin biblioteki:

 1. Biblioteka szkolna udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym szkoły, absolwentom oraz rodzicom uczniów naszej szkoły.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Nie określamy ilości wypożyczanych książek.
 4. Termin zwrotu książek 1 miesiąc.
 5. W uzasadnionym przypadku bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
 6. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek.
 7. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. Jeśli odkupienie książki jest niemożliwe, powinien oddać inną, wskazaną przez bibliotekarza.
 8. W bibliotece należy zachowywać się spokojnie i cicho, mówić szeptem i nie przeszkadzać innym.
 9. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele) zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych książek i materiałów z biblioteki.
 10. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
 11. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
 12. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.

Regulamin korzystania z komputerów:

 1. Korzystamy z komputera wyłącznie w celach edukacyjnych: przed lekcjami, po lekcjach, na długich przerwach.
 2. Korzystamy z komputera po zgłoszeniu się u bibliotekarza.
 3. Przy komputerze siedzi tylko jedna osoba.
 4. Zmiany ustawień w komputerze (np. zmiany tapet) powodują zakaz korzystania.
 5. Po zakończeniu pracy wyłączamy komputer (a nie monitor).
 6. Zabrania się wchodzenia na portale społecznościowe (NK, Facebook i inne)
 7. Drukowanie dokumentów wyłącznie po uzgodnieniu z nauczycielem-bibliotekarzem.
 
Sukcesy szkoły

Obiady szkolne
WPŁATY  ZA OBIADY TYLKO PRZELEWEM !!!
wpłaty w PKO BP Oddział nr 1 ul. Szkolna 6
BEZ PROWIZJI.
Wpłaty tylko od 1.12.2017r. !!

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY PŁATNOŚCI ZA OBIADY

OBIADY  GRUDZIEŃ
uczeń - 48zł
pracownik - 113,60 zł

Edukacja ekologiczna

Szkoła korzysta ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadań

z zakresu edukacji ekologicznej

i urządzania terenów zieleni