Ramowy rozkład dnia

6.00 – 8.00 Początek dnia w oddziale przedszkolnym. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

7.30 – 8:00 – Zajęcia dodatkowe religia – 2 razy po 30 minut

8.00 – 8.15 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem, zabawy integrujące grupę.

8.15 – 8.45 Zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

8.45 – 9.00 Czynności higieniczne przed śniadaniem.

9.00 – 9.15 Śniadanie. Praca nad kulturalnym spożywaniem posiłków, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

9.15 – 9.30 Czynności higieniczne po śniadaniu, korzystanie z toalety, mycie rąk.

9.30 – 10.45 Zajęcia programowe- realizowanie zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności. Realizacja indywidualnego rozwoju dziecka.  Język angielski.

10.45 – 11.45 Pobyt na świeżym powietrzu, działania dowolne, zabawy w kącikach zainteresowań.

11.45 – 12.00 Czynności higieniczne przed obiadem.

12.00 – 12.15 Obiad. Praca nad kulturalnym spożywaniem posiłków, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

12.15 – 12.30 Czynności higieniczne po obiedzie.

12.30 – 13.15 Odpoczynek, wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie muzyki, słuchanie bajek.

13.15 – 13.30 Czynności higieniczne przed podwieczorkiem.

13.30 – 13.45 Podwieczorek.

13.45 – 17.00 Zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych oraz umiejętności dzieci, gry towarzyskie, zabawy w kącikach zainteresowań.

Skip to content