Rekrutacja do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej

Zapisy uczniów do klasy I  z obwodu  Szkoły Podstawowej nr 2
im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej na rok szkolny 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej informuje,
że zgłoszenia uczniów należy składać osobiście w sekretariacie szkoły

 w terminie od 01 do 14 marca 2024 r.

Zgłoszenie powinno być podpisane przez oboje rodziców.

W przypadku potrzeby zapisania ucznia do świetlicy szkolnej (zasady przyjmowania uczniów znajdują się
w
Regulaminie Świetlicy) należy wypełnić i złożyć kartę zapisu do świetlicy razem ze zgłoszeniem.
Kartę zapisu do świetlicy dla uczniów dojeżdżających  należy wypełnić  dla wszystkich dzieci, które będą korzystać z dowozów szkolnych.

Druki do pobrania:
Zgłoszenie dziecka do szkoły
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do kl. 1
Karta na dowóz 2024
Karta na świetlicę szkolną 2024

 

  1. Weryfikacja wniosków do 21 marca 2024r.
  2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 22 marca 2024r.
  3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – od 25 – 29 marca 2024r.
  4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 10 kwietnia 2024r.
Skip to content