Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Załączniki do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej:

Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS (Oświadczenie od dochodach) – pobierz plik docx
Załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS (Tabele różnicujące wysokość świadczeń) – pobierz plik docx
Załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS (Wniosek o przyznanie pożyczki) – pobierz plik docx
Załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS (Umowa) – pobierz plik docx 
Załącznik nr 5 do Regulaminu ZFŚS (Wniosek o przyznanie świadczenia finansowego – dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie) – pobierz plik docx
Załącznik nr 6 do Regulaminu ZFŚS (Wniosek o przyznanie świadczenia finansowego – dofinansowanie wypoczynku dziecka) – pobierz plik docx
Załącznik nr 7 do Regulaminu ZFŚS (Wniosek o przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej w związku ze zwiększonymi wzmożonymi wydatkami w okresie jesienno- zimowym) – pobierz plik docx
Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS (Wniosek o przyznanie dofinansowania do wyjazdu turystyczno-krajoznawczego) – pobierz plik docx
Załącznik nr 9 do Regulaminu ZFŚS (Wniosek o przyznanie zapomogi losowej) – pobierz plik docx
Załącznik nr 11 do Regulaminu ZFŚS (Oświadczenie osób odchodzących na emeryturę, rentę, świadczenie kompensacyjne oraz świadczenie przedemerytalne) – pobierz plik docx
Załącznik nr 12 do Regulaminu ZFŚS (Wniosek o dofinansowanie do biletu wstępu na imprezę kulturalno-oświatową/sportowo-rekreacyjną) – pobierz plik docx

Skip to content