SP2 - budynek przy ul. Szkolnej 53

Dzień tygodnia
Agnieszka Kot
Ewa Radomska
Poniedziałek
07.45 - 14.00
07.30 - 13.30
Wtorek
07.45 - 13.45
07.30 - 13.30
Środa
07.45 - 14.00
07.30 - 13.30
Czwartek
07.45 - 13.45
07.30 - 13.30
Piątek
07.45 - 14.00
07.30 - 13.30

SP2 – budynek przy ul. Marszałka Piłsudskiego 12

Dzień tygodnia
Maria Perzyńska Kusiak
Małgorzata Zielińska
Poniedziałek
07.30 - 13.30
09.00 - 15.00
Wtorek
09.00 - 15.00
07.30 - 13.30
Środa
07.30 - 13.30
09.00 - 15.00
Czwartek
09.00 - 15.00
07.30 - 13.30
Piątek
07.30 - 13.30
08.30 - 14.30

 O nas

Pracujemy:

  • na ul. Szkolnej 53- od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 13:45,
  • na ul. Piłsudskiego 12 od poniedziałku do czwartku w godzinach  7:30 – 15:00, a w piątek w godzinach 7:30 – 14:30.

Księgozbiór biblioteki ma charakter uniwersalny. Zawiera ponad 47 000 woluminów, w tym:

  • Lektury szkolne;
  • Bogaty zestaw literatury pięknej polskiej oraz obcej nie tylko dla dzieci i młodzieży;
  • Nowości wydawnicze;
  • Bogato wyposażony księgozbiór podręczny (słowniki, encyklopedie, albumy itp.);
  • Literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin;
  • Literaturę metodyczną.

Biblioteka w budynku przy ul. Piłsudskiego 12 posiada stanowiska komputerowe dla czytelników z dostępem do Internetu.

Oprócz tradycyjnej działalności biblioteki wspierającej proces dydaktyczno-wychowawczy polegającej na udostępnianiu zbiorów bibliotecznych do domu i na miejscu – inicjujemy systematycznie imprezy o charakterze kulturotwórczym. Mają one na celu wprowadzanie młodego czytelnika w świat kultury wysokiej. Organizujemy widowiska poświęcone uroczystościom wynikającym z kalendarza szkolnego, spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania z poezją, tematyczne akcje o charakterze edukacyjnym (niepełnosprawność, uzależnienia, więzi rodzinne, bezpieczeństwo w sieci itp.). Nauczyciele bibliotekarze prowadzą zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, w tym: Teatr Szkolny „Mimo wszystko…”, Aktyw Biblioteczny, Kocyk Literacki- formację zrzeszającą młodych twórców literatury, Koło Rękodzieła, przygotowują uczniów do konkursów recytatorskich, literackich, plastycznych. Biblioteka szkolna realizuje także wiele akcji i przedsięwzięć, współpracujemy z Przedszkolem nr 1 w Łęcznej, Centrum Kultury w Łęcznej, Osiedlowym Domem Kultury w Łęcznej, Bibliotekami Gminną i Powiatową w Łęcznej i wieloma innymi instytucjami i organizacjami. Realizujemy innowacje pedagogiczne i projekty edukacyjne.

Każdy uczeń w bibliotece szkolnej jest miłym i wyczekiwanym gościem. Znajdzie tu przyjazna atmosferę i wszechstronne wsparcie.

Skip to content