Obiady

– ul. Szkolna 53 –81-531-55-90

– ul. M. Piłsudskiego12 – 81-535-87-16

 Od dnia 01.03.2024 r. następuje zmiana stawki dziennej za wyżywienie zgodnie z Zarządzeniem nr 29-2023-2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej z dnia 19 lutego 2024 r.:

  1. Dla uczniów stawka dzienna wynosi – 5zł
  2. Dla pracowników pedagogicznych stawka dzienna wynosi – 10,50zł
  3. Dla dzieci z grup 10-godzinnych oddziału przedszkolnego stawka dzienna wyżywienia wynosi – 9zł

OGŁOSZENIE OBIADOWE

za miesiąc marzec 2024 r.

Koszt obiadu uczniowskiego: 95,00 zł.

Koszt obiadu nauczycielskiego: 199,50 zł.

 Ze względu na dużą ilość zagubionych kart obiadowych, duplikaty nie będą wydawane uczniom.
W przypadku utraty karty prosimy o kontakt osobisty rodzica w szkole.

  Wpłaty za obiady przyjmowane będą tylko w dniach 26, 27, 28 luty 2024 r. na konto bankowe szkoły
PKO BP  19 1020 3206 0000 8702 0116 8731
(w budynku przy ul. Szkolnej 53 karta obiadowa zostanie przekazana uczniowi w klasie.
W budynku przy ul. Piłsudskiego 12 po odbiór karty proszę zgłosić się do kierownika.)

Wpłaty dokonane po terminie zwrócone zostaną na konto rodzica/opiekuna.

Proszę o wpisanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasę.

Skip to content