Certyfikaty

Szkoła posiada tytuł aktywnej szkoły programu globe
Dyplom za zajęcie 2 miejsca w 5 edycji powiatowego alertu ekologiczno zdrowotnego
certyfikat-laureat ogólnopolskiego programu wiarygodna szkoła
Szkoła przyjazna Żywieniu i aktywności fizycznej
Dyplom ogólnopolskiego konkursu:Świetlica szkolna przyjazna uczniowi
Certyfikat potwierdzający udział w 7 edycji programu akademia bezpiecznego puchatka
Dyplom: szkoła odkrywców talentów
Certyfikat ogólnopolskiego konkursu: Świetlica szkolna-przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy
Certyfikat kuratorium oświaty w Lublinie potwierdzający bardzo wysoką jakość pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej
Medal wojewody lubelskiego za 30 lat owocnej działalności edukacyjno wychowawczej
Certyfikat: szkoła bez przemocy
certyfikat powiatowej sieci szkół promujących zdrowie
Certyfikat: miejsce wolne od nienawiści
dyplom ogólnopolskiego konkursu bezpieczna szkoła-bezpieczny uczeń, placówka posiada tytuł bezpiecznej szkoły
certyfikat: szkoła bez przemocy