Usługi medyczne

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piel – Med s.c. Gabinety Profilaktyki Medycznej i Pomocy Przedlekarskiej   przy ul. Szkolnej 53 i ul. Marszałka Piłsudskiego 12 w roku szkolnym 2023/2024 obejmują opieką medyczną uczniów od klas 0 do klas VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piel – Med s.c. świadczy usługi medyczne zgodnie z Ustawą z dnia 12.04.2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24.09.2013r, w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (wykaz świadczeń gwarantowanych dostępny na tablicy ogłoszeń).

GABINETY PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ

Dzień tygodnia
ul. Szkolna 53 czynny:
ul. Piłsudskiego 12 czynny:
Poniedziałek
08.00 - 13.00
nieczynny
Wtorek
08.00 - 13.00
08.15 - 12.15
Środa
08.00 - 13.00
08.15 - 12.15
Czwartek
08.00 - 13.00
nieczynny
Piątek
08.00 - 13.00
08.15 - 12.15

Wymagana dostępność personelu zgodna z warunkami umowy zawartej ze Świadczeniodawcą wg norm dotyczących zalecanej liczby uczniów na jedną pielęgniarkę.

Wszystkie świadczenia są bezpłatne, finansowane przez NFZ. W szkolnym Gabinecie Profilaktyki Medycznej i Pomocy Przedlekarskiej nie ma leczenia zachowawczego – podawane są leki regulowane prawnie.

Procedury zapobiegania i zwalczania zakażeń COVID-19 do wglądu w gabinetach.

UWAGA – rodzice/opiekunowie uczniów, którzy nie wyrażają zgody na objęcie opieką medyczną w roku szkolnym 2023/2024 proszeni są o zgłoszenie się do gabinetu w celu podpisania stosownego oświadczenia.

Numer telefonu do kontaktu z pielęgniarką:

  1. Gabinet ul. Szkolna 53, tel. 505 150 265
  2. Gabinet ul. Marszałka Piłsudskiego 12, tel. 81 752 00 31
Skip to content