Basen


Telefon kontaktowy: 81- 531- 55- 88

W DNIU 30.04.2022 r. (sobota) i 02.05.2022 r. (poniedziałek) BASEN SZKOLNY BĘDZIE NIECZYNNY


HARMONOGRAM KORZYSTANIA Z PŁYWALNI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁĘCZNEJ  NA ROK SZKOLNY 2021/2022

od 09.03.2022- pobierz plik docx 17KBKORZYSTANIE Z PŁYWALNI – ZMIANA REGULAMINU
Regulamin określający zasady uczestnictwa w zajęciach na pływalni w okresie epidemii lub zagrożenia epidemicznego COVID-19 – pobierz plik pdf 43KB, pobierz plik doc 41KB


Komunikat o jakości wody basenowej z dnia 15.04.2022 r.

Niniejszym podaje się do ogólnej wiadomości, że jakość wody w niecce basenowej oraz wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji spełnia wymogi mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 i nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

W załączniku ocena jakości wody wg Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej.

Ocena jakości wody PDF


Zdjęcie pływalni po remoncie
Pływalnia po remoncie
wózek basenowy na makarony i deski ratunkowe

Podziękowanie dla Rady Rodziców oraz Firmy FOTO – LIDER z Lublina za ufundowanie WÓZKA  BASENOWEGO NA MAKARONY Z PÓŁKĄ. Zakupiony wózek basenowy na makarony i deski ratunkowe przyczyni się do zachowania higienicznego i zgodnego z normami ich przechowywania, bezpieczeństwa oraz usprawnienia zajęć prowadzonych na pływalni szkolnej.

Społeczność szkolna

Wejścia na basen dorosłych i dzieci zgodnie z zapisami regulaminów:

  1. Regulamin pływalni
  2. Regulamin grup szkolnych – zajęcia w przedziale czasowym godz.7.00 – 15.00
  3. Regulamin grup zewnętrznych – zajęcia w przedziale czasowym godz. 15.00 – 21.00 i w soboty
  4. Regulamin dla osób indywidualnych
  5. Regulamin udostępniania pływalni
  6. Regulamin szatni zewnętrznej
  7. Regulamin szatni wewnętrznej
  8. Instrukcja – wypadek na basenie

Dzięki Przewodniczącemu Rady Rodziców, oraz sponsorowi Foto Lider z Lublina,
pływalnia szkolna została wyposażona w ślizgawkę, która służy już dzieciom naszej szkoły.

Dziękujemy!

Zdjęcie uczniów korzystających na basenie ze ślizgawki zakupionej przez sponsora Foto lider z Lublina

 Basen przed remontem – zdjęcia dzieci korzystających z pływalni: