Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej

Rekrutacja do szkół średnich

Wspierająca rola rodziców w wyborze drogi kształcenia.
Kuratorium Oświaty w Lublinie zaprasza na wideokonferencję w dniu 14.03.2024r.
Więcej informacji w zamieszczonym linku: 
https://kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=13254

„Tydzień wyboru drogi kształcenia”
W ramach akcji „Zawodowy strzał w10!” planowane jest kolejne działanie służące pomocy w wyborze dalszego etapu kształcenia dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych.
Więcej informacji w zamieszczonym linku:

 https://kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=13263

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2024/2025 
Zarządzenie Nr 11/2024 p.o Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 roku i więcej informacji w zamieszczonym linku:

 https://kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=13156

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły. 
Zarządzenie nr 25/2024 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły. 
Szczegółowe informacje w zamieszczonym linku:

 https://kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=13227

Skip to content