Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Zapisy do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2
im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej na rok szkolny 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej informuje, że wniosek o przyjęcie dziecka 6-letniego do oddziału przedszkolnego wraz z oświadczeniem należy złożyć  osobiście w sekretariacie szkoły

 w terminie od  01  do 14 marca 2024 r.

Wniosek powinien być podpisany przez oboje rodziców.

Dla dzieci, które będą korzystać z dowozów szkolnych należy wypełnić dodatkową kartę.

Druki do pobrania:
Zgłoszenie do kl.0
Potwierdzenie woli zapisu dziecka
Karta zgłoszenia ucznia kl.0 na dowóz 2024

  1. Weryfikacja wniosków do 21 marca 2024r.
  2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 22 marca 2024r.
  3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – od 25 – 29 marca 2024r.
  4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 10 kwietnia 2024r.
Skip to content