Składka, nagrody

Wysokość dobrowolnej składki w roku szkolnym 2023/2024 
wynosi 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100).

NAGRODY ZA ZEBRANE SKŁADKI

w pierwszym terminie tj. do 30 listopada 2023 r.:

100 zł (przy minimum 80% zebranych składek z całej klasy)

150 zł (przy minimum 90% zebranych składek z całej klasy)

200 zł (przy 100% zebranych składek z całej klasy)

Dla pierwszych trzech klas, które wpłacą 100% składek najszybciej, zwiększono nagrodę o 50 zł.

(Środki na nagrody z pierwszego terminu zostaną przekazane do dnia 31.01.2024 r.),

NAGRODY ZA ZEBRANE SKŁADKI w drugim terminie tj. do 31.03.2024 r.:

50 zł (przy minimum 80% zebranych składek z całej klasy)

75 zł (przy minimum 90% zebranych składek z całej klasy)

100 zł (przy 100% zebranych składek z całej klasy)

Środki na nagrody z drugiego terminu zostaną przekazane do dnia 30.04.2024 r.

UWAGA:

Tylko Przedstawiciel klasy (tzw. Rady Oddziałowej) wpłaca na konto Szkolnej RR w jednej lub dwu, maksymalnie trzech transzach, podając w tytule swoją klasę. Pojedyncze wpłaty przez innych rodziców nie będą wliczane do konkursu na nagrody.

Ze względu na to, że jest to składka dobrowolna, a nie obligatoryjna, to nie możemy stosować żadnych zwolnień. Każdy Rodzic (opiekun) ma takie samo prawo do wpłaty dobrowolnej składki, na każde uczące się jego dziecko.

Po zebraniu wszystkich składek skarbnik klasowy, przekazuje Przedstawicielowi Klasy, aby ten mógł dokonać wpłaty na rachunek Rady Rodziców Szkoły Podstawowej NR 2 w Łęcznej, prowadzony w Lubelskim Banku Spółdzielczym w Łęcznej:

69 8741 0004 0040 1735 2000 0010

Tytułem: Wpłata składek z klasy …(podać klasę).

Zgromadzone środki Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 przeznacza zgodnie z planem finansowym m.in. na:

 • Ślubowanie klas I.
 • Konkursy i przeglądy szkolne.
 • Zakończenie roku szkolnego (książki i inne nagrody rzeczowe).
 • Zakup pomocy naukowych i sprzętu sportowego.
 • Drobne i niezbędne naprawy (remonty) szkolne.
 • Zabawa Andrzejkowa.
 • Mikołajki.
 • Zabawa Choinkowa.
 • Leki do gabinetu pielęgniarek.
 • Zakup szczoteczek jednorazowych w klasach 1-6.
 • Nagrody na konkursy szkolne klas 0-8
 • Dzień Dziecka.
 • Inne wydatki (np. delegacje uczniów, kwiaty, opłaty, prowizje itp.)
 • Wydatki związane z bezpieczeństwem (KORONAWIRUS).
 • Wydatki związane z poprawą komfortu i bezpieczeństwa nauki w szkole.

Wszystkie wpłaty i wypłaty na rachunek Rady są co roku rozliczane. Sprawozdanie za ubiegły rok będzie opublikowane na stronie szkoły, w terminie do dwóch tygodni od pierwszego posiedzenia Rady Rodziców.

Skip to content