Pracownicze Plany Kapitałowe

Co powinien wiedzieć pracownik o PPK – pobierz plik pdf 2,12MB

PPK najważniejsze pytania i odpowiedzi pracownika – pobierz plik pdf 2,42MB

Ulotka PPK – pobierz plik pdf 276KB

Ulotka PPK dla pracownika z benefitami – pobierz plik pdf 1,81MB

Regulamin prowadzenia oraz zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi przez PKO Emerytura – Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty – do 02.02.2021 r.- pobierz plik pdf 230KB, pobierz plik docx 90KB

Regulamin prowadzenia oraz zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi przez PKO Emerytura – Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty – od 3.02.2021 r. – pobierz plik pdf 340KB, pobierz plik docx 90KB


Formularze do pobrania i wydruku w formie plików pdf:

Brak_zgody_pracownika_na_złożenie_wniosku_o_wypłatę_transferową – plik pdf 154KB

Deklaracja_o_rezygnacji_z_dokonywania_wplat_do_PPK – plik pdf 109KB

Deklaracja_rezygnacji_z_obniżenia_wpłaty_dodatkowej_pracownika – plik pdf 163KB

Deklaracja_wpłaty_dodatkowej_pracownika – plik pdf 186KB

Deklaracja_zmiana_wpłaty_podstawowej_pracownika – plik pdf 126KB

Oświadczenie_pracownika_o_zawartych_umowach_ppk – plik pdf 162KB

Wniosek_o_dokonywanie_wpat_do_PPK – plik pdf 183 KB

Wniosek_o_zawarcie_umowy_PPK_55_69_lat – plik pdf 174KB