Rekrutacja do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej uczniów spoza obwodu szkoły

Zapisy uczniów do klasy I  spoza obwodu  Szkoły Podstawowej nr 2
im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej na rok szkolny 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej informuje,
że wnioski o przyjęcie ucznia należy składać osobiście w sekretariacie szkoły

 w terminie od 18 do 29 marca 2024 r.

Zgłoszenie powinno być podpisane przez oboje rodziców. W przypadku potrzeby zapisania ucznia do świetlicy szkolnej (zasady przyjmowania uczniów znajdują się w Regulaminie Świetlicy) należy wypełnić i złożyć kartę zapisu razem z wnioskiem.

Druki do pobrania:
Wniosek od zapisu spoza obwodu
Potwierdzenie woli zapisu dziecka
Karta na świetlicę szkolną 2024
Karta na dowóz 2024

  1. Weryfikacja wniosków – do 12 kwietnia 2024r.
  2. Podanie do publicznej widomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 19 kwietnia 2024r.
  3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – 22 kwietnia – 10 maja 2024r.
  4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 17 maja 2024r.
Skip to content