Basen

Od poniedziałku 5 sierpnia pływalnia przy naszej szkole jest ponownie otwarta po 1,5 rocznym remoncie.
Zapraszamy!


Wejścia na basen dorosłych i dzieci zgodnie z zapisami regulaminów:

  1. Regulamin pływalni
  2. Regulamin grup szkolnych – zajęcia w przedziale czasowym godz.7.00 – 15.00
  3. Regulamin grup zewnętrznych – zajęcia w przedziale czasowym godz. 15.00 – 21.00 i w soboty
  4. Regulamin dla osób indywidualnych
  5. Regulamin udostępniania pływalni
  6. Regulamin szatni zewnętrznej
  7. Regulamin szatni wewnętrznej
  8. Instrukcja – wypadek na basenie

Komunikat o jakości wody basenowej z dnia 29.08.2019r.


 Basen przed remontem: 
Dzięki Przewodniczącemu Rady Rodziców, oraz sponsorowi Foto Lider z Lublina,
pływalnia szkolna została wyposażona w ślizgawkę, która służy już dzieciom naszej szkoły.

Dziękujemy!