Basen


Wznowienie działalności basenu od 13 lutego 2021r. – harmonogram


KORZYSTANIE Z PŁYWALNI – ZMIANA REGULAMINU
Regulamin określający zasady uczestnictwa w zajęciach na pływalni w okresie epidemii lub zagrożenia epidemicznego COVID-19


Komunikat o jakości wody basenowej 08.02.2021 r.
Niniejszym podaje się do ogólnej  wiadomości, że jakość wody w niecce basenowej oraz wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji spełnia wymogi mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).
W załączniku ocena jakości wody wg Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej.


Podziękowanie dla Rady Rodziców oraz Firmy FOTO – LIDER z Lublina   za ufundowanie WÓZKA  BASENOWEGO NA MAKARONY Z PÓŁKĄ
Zakupiony wózek basenowy na makarony i deski ratunkowe przyczyni się do zachowania higienicznego i zgodnego z normami ich przechowywania, bezpieczeństwa oraz usprawnienia zajęć prowadzonych na pływalni szkolnej.

Społeczność szkolna


Wejścia na basen dorosłych i dzieci zgodnie z zapisami regulaminów:

  1. Regulamin pływalni
  2. Regulamin grup szkolnych – zajęcia w przedziale czasowym godz.7.00 – 15.00
  3. Regulamin grup zewnętrznych – zajęcia w przedziale czasowym godz. 15.00 – 21.00 i w soboty
  4. Regulamin dla osób indywidualnych
  5. Regulamin udostępniania pływalni
  6. Regulamin szatni zewnętrznej
  7. Regulamin szatni wewnętrznej
  8. Instrukcja – wypadek na basenie

Dzięki Przewodniczącemu Rady Rodziców, oraz sponsorowi Foto Lider z Lublina,
pływalnia szkolna została wyposażona w ślizgawkę, która służy już dzieciom naszej szkoły.

Dziękujemy!

 Basen przed remontem: