Szkolny Turniej Mitologiczny

W dniu 21.05.2024 r. w naszej szkole odbyła się X edycja Szkolnego Turnieju Mitologicznego dla uczniów klas piątych. Celem turnieju było pogłębienie znajomości mitologii greckiej, wzbogacenie wiedzy dotyczącej kultury śródziemnomorskiej oraz kształtowanie  nawyków zdrowej rywalizacji w atmosferze życzliwości. W skład komisji konkursowej weszli: pani Jagoda Woźniak oraz pan Jarosław Bałaban. Cieszy nas, że do tegorocznej edycji turnieju przystąpiły wszystkie klasy piąte. Uczestnicy eliminacji szkolnych przygotowali plakaty prezentujące motywy mitologiczne obecne w literaturze i sztuce. W finale turnieju uczniowie  będący reprezentantami klas, udzielali odpowiedzi na pytania zebrane w sześć rund (m.in. rozpoznawali bogów greckich po opisie, rozwiązywali krzyżówkę czy wyjaśniali związki frazeologiczne pochodzące z mitologii). Tegoroczna edycja miała bardzo wysoki i wyrównany poziom, dlatego, aby wyłonić najlepszą klasę uczniowie brali udział w dogrywce, które polegała na odpowiedzi na wylosowany zestawów pytań dotyczących postaci mitologicznych. Biorąc pod uwagę poszczególne elementy jury wyłoniło zwycięską klasę.

Oto wyniki rywalizacji:

I miejsce- klasa 5d, która zdobyła 61  na 80 punktów możliwych do uzyskania;

II miejsce – klasa 5f z wynikiem 59 punktów;

III miejsce – klasa 5c, 57 na 80 punktów.

Klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody w postaci słodyczy.

Mamy nadzieję, że uczniowie wszystkich klas piątych dobrze bawili się podczas imprezy, a przede wszystkim pogłębili wiedzę z zakresu wydarzeń i bohaterów utrwalonych w mitologii greckiej.  Zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!

 Jarosław Bałaban

reprezentanci klas rozwiązujący zadania konkursowe.
Skip to content