Rodzice

Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2:

Andrzej Fedurek– Przewodniczący
Marek Wojciechowski – Zastępca przewodniczącego
Martyna Królikowska – Zastępca Przewodniczącego
Agnieszka Olejnik – Sekretarz
Magdalena Antoniewska – Skarbnik

Komisja Rewizyjna RR:

Ewelina Toruń – Przewodnicząca
Wioleta Świerk – Członek
Marcin Lipiński – Członek

Kontakt: rrsp2leczna@wp.pl


Adres:
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Szkolna 53, 21-010 Łęczna

Nr rachunku: 69 8741 0004 0040 1735 2000 0010

w Banku Spółdzielczym w Końskowoli (Filia w Łęcznej, przy ul. Jawoszka 3/4)


Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej

Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych od osoby