Wsparcie finansowe dla bibliotek szkolnych

Nasza szkoła otrzymała wsparcia finansowe dla bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2.Kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa to 12 000,00 zł. Wysokość finansowego wkładu własnego organu prowadzącego przez Gminę Łęczna to 3 000,00 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania to 15 000,00 zł na zakup nowości wydawniczych – lektur szkolnych zgodnych z nowym kanonem lektur obowiązkowych i uzupełniających i nie tylko.

Skip to content