Podsumowanie konkursu „Czysta Szatnia”

W naszej szkole odbył się konkurs „Czysta Szatnia”, którego celem było między innymi kształtowanie współodpowiedzialności za stan najbliższego otoczenia, przestrzeganie podstawowych zasad utrzymania porządku oraz dbałość o estetykę szatni.

Zwycięskimi klasami zostały: 1 D, 2 C, 3 B oraz 4 C.

Nagrody (pizza dla zwycięskich klas) ufundowała Rada Rodziców naszej Szkoły.

Gratulujemy zwycięzcom !

Organizatorzy

Skip to content