Mistrz Ortografii

Dnia 25. 04. 2024 r. w naszej szkole odbyła się X edycja Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii”, w którym udział wzięli przedstawiciele klas siódmych i ósmych następujących szkół podstawowych powiatu łęczyńskiego: Szkoła Podstawowa w Jaszczowie, Szkoła Podstawowa w Milejowie, Zespół Szkół w Cycowie, Szkoła Podstawowa w  Zofiówce i Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej.

Celem konkursu było podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych uczniów, propagowanie kultury języka polskiego oraz wyłonienie Mistrza Ortografii.

Uczniowie pisali dyktando pod tytułem „Cichy bohater”, które powstało na kanwie opowiadania Ernesta Hemingwaya „Stary człowiek przy moście”. Korekty i oceny prac dokonało jury, w skład którego weszli opiekunowie oraz nauczyciele uczniów biorących udział w zmaganiach ortograficznych.

Wyniki konkursu przedstawiają się w sposób następujący:

I miejsce – Szymon Wójtowicz ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej,

II miejsce – Julia Małecka ze Zespołu Szkół w Cycowie

III miejsce – Łukasz Mazur ze Szkoły Podstawowej w Zofiówce.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe i książkowe ufundowane przez Radę Rodziców oraz Dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział w turnieju.

Wszystkim nagrodzonym a także uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.

Jarosław Bałaban, Jagoda Woźniak.

Uczestnicy Konkursu Ortograficznego, nauczyciele, organizatorzy i sponsorzy nagród, w tle tablica szkolna
Skip to content