Jadłospis


INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA WYŻYWIENIE

Stawka dzienna dla dzieci z oddziału przedszkolnego wynosi 8,00 zł.

Indywidualna opłata naliczona zostanie na podstawie listy obecności i przekazana opiekunom prawnym w pierwszych dniach miesiąca następującego.

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ

w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca na konto szkoły:

19 1020 3206 0000 8702 0116 8731

UWAGA!!!

Za zwłokę opłat za wyżywienie w oddziale przedszkolnym pobierane będą odsetki ustawowe.


AKTUALNY JADŁOSPIS

Jadłospis – maj 2023