Rodzice

Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2:

Andrzej Fedurek– przewodniczący
Anna Bielawska– zastępca przewodniczącego
Anna Zielińska – sekretarz
Marcin Lipiński– skarbnik

Komisja Rewizyjna RR:

Aneta Resztak – Fedurek– przewodnicząca
Iwona Kłebukowska – członek
Iwona Trzaskowska – członek

Kontakt: rrsp2leczna@wp.pl


Adres:
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Szkolna 53, 21-010 Łęczna

Nr rachunku: 06 8693 0006 0000 0521 5026 0024

Bank Spółdzielczy w Łęcznej


Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej

Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych od osoby