Rodzice

Andrzej Fedurek – Przewodniczący
Marzena Milcarz-Krzewska – Zastępca Przewodniczącego
Paulina Stasiak – Skarbnik
Agnieszka Kościarz – Sekretarz

Komisja Rewizyjna RR:
Beata Górniak – Przewodnicząca
Elżbieta Bakiera
Karolina Janda

Kontakt: rrsp2leczna@wp.pl


Adres:
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Szkolna 53, 21-010 Łęczna

Nr rachunku: 06 8693 0006 0000 0521 5026 0024

Bank Spółdzielczy w Łęcznej


Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej