Rodzice

Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2:

Andrzej Fedurek– przewodniczący
Anna Bielawska– zastępca przewodniczącego
Paulina Stasiak– sekretarz
Marzena Milcarz-Krzewska– skarbnik

Komisja Rewizyjna RR:

Iwona Kłębukowska– przewodnicząca
Marek Gryniewicz
Dariusz Gromada

 

Kontakt: rrsp2leczna@wp.pl


Adres:
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Szkolna 53, 21-010 Łęczna

Nr rachunku: 06 8693 0006 0000 0521 5026 0024

Bank Spółdzielczy w Łęcznej


Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej

Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych od osoby