Wyjazd do Ravensbrück

W dniach 24-27 maja Milena Sobiesiak, uczennica klasy 8 b z p. Marią Perzyńską-Kusiak wzięły udział w wyjeździe do Muzeum Miejsca Pamięci i Przestrogi Ravensbrück zorganizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach i stanowił nagrodę dla finalistów ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”.

W ciągu czterech dni uczestnicy wyjazdu poznawali historię bohaterstwa i męczeństwa więźniarek. Chodzili ich śladami i słuchali wspomnień. Na terenie obozu zwiedzili domy strażniczek obozowych oraz komendanta. W budynku Komendantury zobaczyli wystawę przedstawiającą historię obozu oraz eksponaty związane z kobietami tam więzionymi.

piec krematoryjny w obozie

Przewodnikami dla uczestników wyjazdu byli Ewelina Małachowska koordynatorka konkursu, Maria Lorens, córka  więźniarki Katarzyny Mateji i Michał Nuemann, syn więźniarki Marii Hiszpańskiej-Neumann, którzy przekazali historię powstawania i rozmieszczenia obozowych zabudowań oraz warunków towarzyszących więźniarkom obozu, jakimi była kwarantanna, działania konspiracyjne, wielogodzinne apele, praca m.in. w przy obozowych szwalniach, a także pseudomedyczne eksperymenty, przeprowadzane na młodych więźniarkach.

Wzdłuż Ściany Narodów, gdzie znajduje się zbiorowa mogiła ze szczątkami pomordowanych upamiętnia je Ravensbrücka Róża Zmartwychwstania.

W sobotę finaliści konkursu zwiedzili miejsca pamięci ofiar hitlerowskiego terroru w Berlinie oraz cmentarz w Fürstenbergu, gdzie odnaleziono urny z prochami więźniarek KL Ravensbrück. Mieli okazję do chwili zadumy przy grobie Mareczka Rzewuskiego, chłopca urodzonego 8 grudnia 1944 r. w obozie, który zmarł kilka dni przed końcem wojny. To miejsce symbolicznie upamiętnia wszystkie dzieci urodzone w obozie, którym nie udało się przeżyć.

uczestnicy wyjazdu modlą się pod Tatengangiem.

Każdy dzień kończył się spotkaniem pod Totengangiem czyli szczelinie między murami, gdzie dokonywano egzekucji na więźniarkach,gdzie wszyscy uczniowie i opiekunowie wspólnie odmawiali modlitwę za dusze zamordowanych tam kobiet.

Zdjęcia:  IPN Krzysztof Łojko.

Skip to content