Tydzień Przyrodnika

W dniach 6-10 maja uczniowie klas V-VIII mieli okazję poszerzyć wiedzę na temat wody biorąc udział w doświadczeniach fizycznych, biologicznych, loterii fantowej i konkursie wiedzy o wodzie.

Uczniowie wykonują doświadczenia w ramach loterii fantowej, wykonują plakaty związane z Dniem Wody. Uczennice z klas piątych prezentują wykonane przez siebie plakaty.

W ramach Dnia Wody we wszystkich klasach przeprowadzono pogadankę i zorganizowano konkurs na hasło promujące oszczędzanie wody. Podsumowaniem było spotkanie „To i owo o ekologii”, na którym zapoznano społeczność szkolną z działaniami w ramach programu „Aktywni błękitni” i Dnia Ziemi.
Prace plastyczne na konkurs przygotowała p. Agnieszka Grudzień.

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

spotkanie podsumowujące Tydzień Przyrodnika, uczennice klas piątych rysują kredkami na kartonach plakaty na temat oszczędzania wody.
Skip to content