„Tydzień wyboru drogi kształcenia”

W ramach akcji „Zawodowy strzał w10!” planowane jest kolejne działanie służące pomocy w wyborze dalszego etapu kształcenia dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych. Więcej informacji w zamieszczonym linku:

https://kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=13263

Skip to content