Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2024/2025 

Zarządzenie Nr 11/2024 p.o Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 roku i więcej informacji w zamieszczonym linku:

https://kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=13156

Skip to content