Turniej kostki Rubika

II Powiatowy Turniej Układania Kostki Rubika ,,Wyobraźnia i refleks”

Regulamin Turnieju:

1. Cel turnieju:

Rozbudzenie zainteresowań w układaniu kostki Rubika.

Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia zręczności manualnej i refleksu.

Kształtowanie nawyków zdrowego i aktywnego stylu życia.

Wskazywanie pozytywnych form spędzania czasu wolnego.

Wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji, nauka zasad fair – play.

2. Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łęcznej.

Nauczyciel – bibliotekarz Małgorzata Zielińska oraz pedagog szkolny Joanna Kłodzińska.

3. Uczestnicy:

Uczniowie klas 1-8 szkół podstawowych z powiatu łęczyńskiego.

4. Warunki Turnieju:

Zadaniem uczniów jest  ułożenie kostki w trzech kategoriach 3 na 3, 2 na 2 i Pyramix.

Zwycięzcami Turnieju zostaną zawodnicy, którzy osiągną najlepszą średnią- sumę punktów ze wszystkich 3 kategorii.

Każdy uczestnik układa przyniesione przez siebie kostki.

W przypadku jednakowej ilości punktów o zwycięstwie zdecyduje dogrywka ( punktacja w kategoriach: I miejsce – 10 pkt,  II miejsce – 7 pkt, III miejsce – 5 pkt, IV miejsce – 3 pkt, V miejsce – 2 pkt, pozostałe miejsca po 1 punkcie).

Trzy najlepsze miejsca zostaną nagrodzone.

5. Warunkiem udziału w Turnieju jest zgłoszenie do dnia 28 maja 2024r. na adres organizatora:

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, ul. Marszałka Piłsudskiego 12,  21-010 Łęcznatelefon  81 752 – 00 – 31

(osoba udzielająca informacji, pedagog szkolny Joanna Kłodzińska – telefon  607 407 737).

6. Konkurs odbędzie się w dniu 06 czerwca 2024 roku w godzinach 10:00 – 12:00 w budynku szkoły przy ul. Marszałka Piłsudskiego12.

7. Ustalenia końcowe:

Werdykt Jury Turnieju jest ostateczny i zawodnikom nie przysługuje odwołanie.

Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga organizator.

8. Ogłaszamy konkurs na logo TURNIEJU. Prace należy składać do p. Małgorzaty Zielińskiej, w bibliotece szkolnej do dnia 04.06.2024r.

Serdecznie zapraszamy do udziału i zabawy.

Przyjdź, zakręć kostką, popatrz, pokibicuj!

karta zgłoszenia – pobierz plik docx 16 KB, pobierz plik pdf 213 KB

Organizatorzy:

Joanna Kłodzińska

Małgorzata Zielińska

Osiem kostek Rubika na blacie stolika
Skip to content