Turniej gry w szachy „Szach – Mat”

Turniej gry w szachy „Szach – Mat” został rozstrzygnięty! Do konkursu przystąpiło 26 uczniów. Finał rozegrany został pomiędzy Michałem Jakubowskim z kl.8b a Kacprem Teteryczem z kl 6a.Trzecie miejsce zajął Wiktor Jastrzębski z kl. 8c.Bardzo serdecznie gratuluję zwycięzcom Turnieju! Turniej wpisuje się w działania szkoły związane z promocją zdrowego stylu życia, rozwojem zainteresowań uczniów i alternatywnymi formami spędzania czasu wolnego. Turniej zorganizowali: pedagog szkolna Joanna Kłodzińska i nauczyciel wychowania fizycznego Jacek Cur. Nagrody dla uczniów zostały zakupione ze środków budżetu naszego miasta. Bardzo serdecznie dziękuję Panu Burmistrzowi za umożliwienie zakupienia atrakcyjnych nagród dla uczniów.

Joanna Kłodzińska

Skip to content