Spotkanie z Pierwszą Damą

13 czerwca 2024 roku Pierwsza Dama przyjęła w Pałacu Prezydenckim laureatów X edycji ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”. Wśród  zaproszonych na spotkanie znalazły się Milena Sobiesiak z klasy 8 b i jej opiekunka artystyczna p. Maria Perzyńska-Kusiak.

uczennica stoi na tarasie Pałacu Prezydenckiego i trzyma torbę z upominkami

Konkurs jest formą oddania hołdu ofiarom zamordowanym w niemieckim, nazistowskim KL Ravensbrück oraz ocalałym, byłym więźniarkom obozu, w myśl słów Marii Lorens, pomysłodawczyni konkursu oraz córki byłej więźniarki KL Ravensbrück Katarzyny Matei: „Jeśli echo ich głosów zamilknie, zginiemy”.

W czasie wizyty był czas na spotkanie i rozmowę z Małżonką Prezydenta oraz na zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego.

uczennica z instruktorką siedzą na schodach tarasu Pałacu Prezydenckiego

Link do relacji z wizyty w Pałacu Prezydenckim:

https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/aktywnosc/laureaci-konkursu-w-kregu-poezji-i-prozy-lagrowej-wiezniarek-kl-ravensbrck-w-palacu-prezydenckim,87489

Skip to content