Chrońmy swoje granice

W środę 12 czerwca  2024 roku naszą szkołę odwiedziły panie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Poprowadziły warsztaty w klasie 1e i 2c pod tytułem „Chrońmy swoje granice„. Warsztaty miały na celu edukację dzieci na temat ochrony osobistych granic, wzajemnego szacunku oraz rozwoju umiejętności komunikacyjnych i współpracy w grupie.

W pierwszej części odbyły się gry integracyjne, które pomogły uczniom lepiej się poznać i zbudować zaufanie. Te aktywności sprzyjały otwartej i przyjaznej atmosferze, co ułatwiło dalszą pracę w grupach.

Następnie dzieci zostały podzielone na mniejsze zespoły i wzięły udział w pracy grupowej. Każda grupa miała do rozwiązania różne zadania i scenariusze, które ilustrowały sytuacje, w których ich osobiste granice mogą być naruszane. Uczniowie dyskutowali, jak prawidłowo reagować w takich sytuacjach, a także jak asertywnie komunikować swoje potrzeby i granice.

Spotkanie zakończyło się wspólną refleksją i podsumowaniem zdobytej wiedzy. Uczniowie chętnie dzielili się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami.

Wizyta pań z PCPRu była dla uczniów cennym doświadczeniem, które na pewno przyczyni się do ich lepszego zrozumienia siebie i innych oraz skuteczniejszej ochrony swoich granic.

Magdalena Radczak

Dzieci siedzą i pracują w grupach, czytają kartki z napisami
Skip to content