Rekrutacja do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej informuje, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani. Listy kandydatów zostaną wywieszone na tablicy w Strefie Rodzica w siedzibie szkoły przy ul. Szkolnej 53 w Łęcznej dnia 21 marca 2023r.

Rekrutacja do klasy pierwszej z obwodu szkoły

Rekrutacja do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły