Ogłoszenie obiadowe

za miesiąc luty 2024 r.

Koszt obiadu uczniowskiego: 63,00 zł

Koszt obiadu nauczycielskiego: 140,00 zł.

Wpłaty za obiady przyjmowane będą tylko w dniach 29, 30, 31 stycznia  2024 r. na konto bankowe szkoły

(W budynku przy ul. Szkolnej 53 karta obiadowa zostanie przekazana uczniowi w klasie.

W budynku przy ul. Piłsudskiego 12 po odbiór karty proszę zgłosić się do kierownika.)

Wpłaty dokonane po terminie zwrócone zostaną na konto rodzica/opiekuna.

Proszę o wpisanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasę.

Skip to content