W roku szkolnym 2023/2024 wyróżniający się uczniowie otrzymali Nagrodę Burmistrza Łęcznej Leszka Włodarskiego. Nagrody pieniężne przyznano laureatom konkursów kuratoryjnych oraz uczniom za osiągnięte wyniki w nauce, sumienne wypełniane obowiązków uczniowskich oraz godne zachowanie zasługujące na szczególne wyróżnienie.

Uczniowie, którzy otrzymali nagrodę burmistrza za zdobycie tytułu laureata lub finalisty w konkursach organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty:

Michał Jakubowski (klasa VIII b) – za zdobycie tytułu laureata konkursu z matematyki,

Krystian Pecyna (klasa VI a) – za zdobycie tytułu finalisty konkursu z historii,

Igor Medyński (klasa VI a) – za zdobycie tytułu laureata konkursu z geografii,

Uczniowie, którzy otrzymali nagrodę burmistrza za uzyskanie w klasyfikacji rocznej najwyższej średniej ocen wśród uczniów danego ciągu klasowego:

Miłosz Rzędzian (klasa IV c)

Justyna Rawska (klasa V b)

Victoria Serwa (klasa V b)

Zuzanna Golonka (klasa V d)

Krystian Pecyna (klasa VI a)

Lena Stolat (klasa VI f)

Dawid Antoniewski (klasa VII d)

Piotr Staropiętka (klasa VIII b)

Uczniowie, którzy otrzymali nagrodę burmistrza za osiągnięcia  w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury:

Justyna Rawska,

Jagoda Jung,

Filip Jung,

Jan Jurczykowski,

Wyróżnienia:

Magdalena Jakubiec,

Milena Sobiesiak.

Serdeczne gratulujemy nagrodzonym Uczniom oraz ich Rodzicom.

Skip to content