Innowacja pedagogiczna

Wiedząc, jak wiele trzeba zrobić w zakresie tolerancji i świadomości na temat osób niepełnosprawnych, nauczyciele współorganizujący proces kształcenia  wprowadzili innowację pedagogiczną, na podstawie Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno- Społecznego “Każdy inny- wszyscy równi”. Uczniowie poszczególnych klas brali udział w różnego rodzaju inicjatywach, akcjach i zajęciach warsztatowych. Zadania realizowane były według następujących bloków tematycznych:

Trzy uczennice i dwóch uczniów siedzi przy stoliku, uśmiechają się, na stoliku leżą kartki i przybory szkolne.

Blok I- Wiedza teoretyczna

Blok II- Poznanie poprzez działanie

Blok III- Niewiedza rodzi strach

Blok IV- Integracja czy inkluzja

Efektem pracy jest wykształcenie w młodych ludziach postaw otwartości, tolerancji i zrozumienia dla drugiego człowieka.

Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia

Uczennica ma zawiązane oczy, trzyma laskę, uczeń trzyma ją za rękę i pomaga ominąć stolik.
Skip to content