Egzaminy

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 dostępne są na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oraz Centralnej komisji Egzaminacyjnej

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 dostępne są na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oraz Centralnej komisji Egzaminacyjnej