„Przyjaciele Zippiego”

To międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi.

Grupa 0e dzięki uprzejmości pani Karoliny Budzińskiej- Grzesiuk z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łęcznej miała okazję wziąć udział w spotkaniach „Przyjaciele Zippiego”. Na zajęciach uczniowie między innym doskonalili zdolność rozpoznawania i nazywania uczuć. Nauczyli się określania i wykorzystywania strategii radzenia sobie z uczuciami smutku, złości, rozdrażnienia i zazdrości. W czasie spotkań pani Karolina rozwijała i doskonaliła u dzieci kompetencje takie jak uważnie słuchanie, jak wyrazić to, co chcemy powiedzieć, jak prosić o pomoc i udzielać pomocy innym. Dzieci nabyły umiejętności nawiązywania i utrzymania przyjaźni, radzenia sobie z odrzuceniem i samotnością. Istotnym elementem spotkań była nauka umiejętności rozwiązywania konfliktów, poszukiwania rozwiązań, które będą pomocne, ale nie będą nikogo krzywdziły.

Tekst: Ksenia Stec