Składka, Nagrody

Wysokość dobrowolnej składki w roku szkolnym 2021/2022

wynosi 40 złotych (słownie: czterdzieści złotych 00/100).

NAGRODY ZA ZEBRANE SKŁADKI w pierwszym terminie tj. do 31 października 2021 r.:

100 zł  (przy minimum 80% zebranych składek z całej klasy)

150 zł  (przy minimum 90% zebranych składek z całej klasy)

200 zł  (przy 100% zebranych składek z całej klasy)

Dla pierwszych trzech klas, które wpłacą 100% składek najszybciej, zwiększono nagrodę o 50 zł.

Środki na nagrody z pierwszego terminu zostaną przekazane do dnia 30.11.2021 r.,

NAGRODY ZA ZEBRANE SKŁADKI w drugim terminie tj. do 31.01.2022 r.:

50 zł  (przy minimum 80% zebranych składek z całej klasy)

75 zł  (przy minimum 90% zebranych składek z całej klasy)

100 zł  (przy 100% zebranych składek z całej klasy)

Środki na nagrody z drugiego terminu zostaną przekazane do dnia 15.03.2021 r.

UWAGA:

Tylko Przedstawiciel klasy (tzw. Rady Oddziałowej) wpłaca na konto Szkolnej RR w jednej lub dwu, maksymalnie trzech transzach, podając w tytule swoją klasę. Pojedyncze wpłaty przez innych rodziców nie będą wliczane do konkursu na nagrody.

Ze względu na to, że jest to składka dobrowolna, a nie obligatoryjna, to nie możemy stosować żadnych zwolnień. Każdy Rodzic (opiekun) ma takie samo prawo do wpłaty dobrowolnej składki, na każde uczące się jego dziecko.

Po zebraniu wszystkich składek skarbnik klasowy, przekazuje Przedstawicielowi Klasy, aby ten mógł dokonać wpłaty na rachunek Rady Rodziców Szkoły Podstawowej NR 2 w Łęcznej, prowadzony w Lubelskim Banku Spółdzielczym w Łęcznej:

69 8741 0004 0040 1735 2000 0010,
Tytułem: Wpłata składek z klasy …(podać klasę).

Zgromadzone środki Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 przeznacza zgodnie z planem finansowym m.in. na:

    Ślubowanie klas I.

    Konkursy i przeglądy szkolne.

    Zakończenie roku szkolnego (książki, nagrody finansowe).

    Zakup pomocy naukowych i sprzętu sportowego.

    Drobne i niezbędne naprawy (remonty) szkolne.

    Zabawa Andrzejkowa.

    Mikołajki.

    Zabawa Choinkowa.

    Leki do gabinetu pielęgniarek.

    Zakup szczoteczek jednorazowych w klasach 1-6.

    Nagrody na konkursy szkolne klas 0-8 SP

    Dzień Dziecka.

    Inne wydatki (np. delegacje uczniów, kwiaty, opłaty, prowizje itp.)

    Wydatki związane z bezpieczeństwem (KORONAWIRUS).

    Wydatki związane z poprawą komfortu i bezpieczeństwa nauki w szkole.

    Wydatki związane z obchodami 40-lecia szkoły.

Więcej informacji o realizowanych celach przekazujemy w zakładce „RODZICE” a następnie „WNIOSKI ” na stronie szkoły.

Wszystkie wpłaty i wypłaty na rachunek Rady są co roku rozliczane. W załączeniu – pobierz plik pdf 537KB ROZLICZENIE FINANSOWE ZA ROK 2020/21.