Międzynarodowe Spotkanie Projektowe

W związku z realizacją projektu ‘Młodzi Przedsiębiorczy Europejczycy’ finansowanego przez UE w ramach programu Erasmus+, realizowanego przez naszą szkołę wspólnie z partnerami z Grecji, Włoch, Chorwacji i Słowenii odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Projektowe. Tym razem w dniach 27-29 czerwca 2018r. nauczyciele koordynujący i realizujący projekt spotkali się w szkole partnerskiej w Atenach, w Grecji. Naszą szkołę reprezentowały panie Małgorzata Fryt oraz Iwona Sochacka.

Przypomnijmy, że najważniejszym celem dwuletniego projektu, który koordynuje nasza szkoła, było podniesienie umiejętności uczniów w zakresie przedsiębiorczości oraz doskonalenie umiejętności cyfrowych i językowych.

Głównym tematem ostatniego międzynarodowego spotkania było podsumowanie i ocena podejmowanych działań i przedsięwzięć. Zaprezentowano wyniki ewaluacji przeprowadzonej wśród uczestników projektu, ponadto nauczyciele wymienili się uwagami i wrażeniami na temat korzyści dla uczniów i ich opiekunów oraz szkół wynikających z wdrażanych działań. Zaprezentowano również produkt końcowy projektu – przewodnik dobrych praktyk w nauczaniu przedsiębiorczości zatytułowany ‘Young Enterprising Europeans – A Guide’, który został opracowany przez wszystkie szkoły partnerskie.

Nie mamy wątpliwości, iż realizacja takiego projektu niesie za sobą same korzyści. Zaplanowane działania rozwinęły umiejętności biznesowe uczniów, współpracując i komunikując się w języku angielskim w międzynarodowych zespołach, uczniowie uczyli się bycia aktywnym i otwartym w relacjach z innymi. Opiekunowie mieli możliwość na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między nauczycielami ze szkół partnerskich. Wspólna praca doskonali także nasze umiejętności metodyczne, dydaktyczne i wychowawcze, otwiera nas na nowe pomysły, inspiruje i motywuje. Nie mamy także wątpliwości, że koordynowanie i realizacja międzynarodowego projektu to przedsięwzięcie bardzo pracochłonne i niejednokrotnie wymagające poświęceń, jednakże przynoszące wiele satysfakcji i zadowolenia.

Po zakończeniu wspólnej pracy nad projektem w greckiej szkole, mieliśmy również możliwość zwiedzić znajdującą się około dwóch godzin promem od Aten, klimatyczną wyspę Poros oraz zachwycić się jej pięknem. Spacerując po mieście, można tam zauważyć wiele ciekawych, typowo greckich zaułków i małych placyków. Małe domki z balkonami oraz wysokie schody prowadzące na wzgórza przepięknie wyglądają w słońcu. Zobaczyliśmy również prawosławny klasztor Osios Lukas położony na stokach górskiego masywu Helikon, archeologiczne Delfy uznawane za jedne z największych skarbów kultury Grecji oraz niewielkie portowe misteczko Galaxidi na północnym wybrzeżu Zatoki Korynckiej.

Spotkanie w Atenach dostarczyło nam także wielu wzruszeń. Podczas dwóch lat wspólnej pracy zaprzyjaźniliśmy się z naszymi europejskimi kolegami i jesteśmy pewni, że wspomnienia ze wspólnie podejmowanych działań pozostaną z nami na długo.

Małgorzata Fryt

Skip to content