Konkurs “MAT – GEO”

II Powiatowy Konkurs Matematyczno-Geograficzny “MAT – GEO”

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów VII i VIII klas szkoły podstawowej.

Cele konkursu:

– Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów geografią i matematyką.

– Doskonalenie umiejętności wykonywania obliczeń z zakresu astronomicznych podstaw geografii, geografii fizycznej i społeczno- ekonomicznej.

– Kształtowanie umiejętności czytania map o różnej treści i w różnych skalach.

Konkurs ma formę pisemną. Składa się z następujących część:

Część pierwsza – zadania zamknięte z jedną prawidłową odpowiedzią dotyczące obliczeń geograficznych i matematycznych.

Część druga – zadania otwarte, znajomość obiektów geograficznych na mapie Europy, Azji, Australii, Afryki (praca z mapą konturową) i zadania matematyczne z podanego zakresu materiału.

Konkurs odbędzie się 12 kwietnia 2024 roku o godzinie 9:00 w Szkole Podstawowej Nr 2 im Tadeusza Kościuszki, ul. Piłsudskiego 12

Serdecznie zapraszamy.

Organizatorzy: A. Brudzińska, A. Serwa

Skip to content