Bezpieczne wakacje 2024

W dniu 10.06.2024 r. odbyło się spotkanie z pracownikami Powiatowej Komendy Policji w Łęcznej dotyczące bezpieczeństwa uczniów podczas letniego odpoczynku. Zajęcia prowadziły pani Anna Brodaczewska i pani Izabela Zięba.

Panie policjantki i uczniowie uczestniczący w spotkaniu

To już kolejny raz jak pracownicy policji wspierają nasza szkołę w działaniach na rzecz bezpiecznego odpoczynku uczniów. Podczas spotkań młodzież została zapoznana z zasadami bezpiecznego pobytu nad wodą, na drodze, odpowiedzialnego korzystania z komunikatorów i forów społecznościowych. Uczniowie zostali także uwrażliwieni na niebezpieczeństwa związane z zażywaniem używek i środków odurzających. Atmosfera panująca podczas spotkań pozwalała na odwołanie się do spostrzeżeń i doświadczeń uczniów, którzy dojrzale i rozsądnie wypowiadali się na temat skutecznych sposobów unikania zagrożeń.

Rok szkolny dobiega do końca, życzę wszystkim uczniom udanych i bezpiecznych wakacji, liczę na wasz rozsadek w odpowiednim doborze form wypoczynku. Uczniom klasy ósmej życzę powodzenia w szkołach średnich a pozostałym uczniom bezpiecznego powrotu do szkoły.

pedagog Joanna Kłodzińska

Ulotka z numerami alarmowymi
Skip to content