Usługi medyczne

Uwaga. Od dnia 26.04.2021r, ulegają zmianie godziny pracy gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy ul. Szkolnej 53. Gabinet czynny będzie:
wtorek 8 – 14,
środa 8 – 13,
piątek 8 – 14,
poniedziałek i czwartek – nieczynny.
Wymagana dostępność personelu zgodna z warunkami umowy zawartej ze Świadczeniodawcą, wg. norm dotyczących zalecanej liczby uczniów na jedną pielęgniarkę.
Kontakt telefoniczny 505150265.


NZOZ Piel-Med s.c  Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej świadczą usługi medyczne w ramach NFZ, zgodnie z ustawą z dnia 12.04.2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami oraz Rozp. MZ z dnia 24.09.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu POZ. 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy ul. Szkolnej 53 czynny jest:

  • wtorek 8 – 14,
  • środa 8 – 13,
  • piątek 8 – 14,
  • poniedziałek i czwartek – nieczynny.

Wymagana dostępność personelu zgodna z warunkami umowy zawartej ze Świadczeniodawcą, wg. norm dotyczących zalecanej liczby uczniów na jedną pielęgniarkę.

Gabinet stomatologiczny lek. stomatologa Anny Paśnikowskiej przy ul. Szkolnej 53 czynny jest:

  • poniedziałek , środa, czwartek, piątek od  8.00 – 14.00

Zasady korzystania  z  gabinetów/gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz  gabinetów/gabinetu stomatologicznego w czasie pandemii Covid 19 zawarte są w procedurze postępowania i zapobiegania zakażeniom Covid 19, do wglądu w gabinetach. Celem procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa dziecku w szkolnym gabinecie oraz ochrona przed rozprzestrzenianiem się Covid 19.