Składka, Nagrody

Wysokość dobrowolnej składki w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 40 złotych (słownie: czterdzieści złotych 00/100).

NAGRODY ZA ZEBRANE SKŁADKI w pierwszym terminie tj. do 31 stycznia 2021 r.:

100 zł  (przy minimum 80% zebranych składek z całej klasy)

150 zł  (przy minimum 90% zebranych składek z całej klasy)

200 zł  (przy 100% zebranych składek z całej klasy)

Dla pierwszych trzech klas, które wpłacą 100% składek, zwiększono nagrodę o 50 zł.

Środki na nagrody z pierwszego terminu zostaną przekazane do dnia 31.03.2021 r.,

NAGRODY ZA ZEBRANE SKŁADKI w drugim terminie tj. do 30.04.2021 r.:

50 zł  (przy minimum 80% zebranych składek z całej klasy)

75 zł  (przy minimum 90% zebranych składek z całej klasy)

100 zł  (przy 100% zebranych składek z całej klasy)

Środki na nagrody z drugiego terminu zostaną przekazane do dnia 23.05.2021 r., (przed Dniem Dziecka).

UWAGA:

Tylko Przedstawiciel klasy (tzw. Rady Oddziałowej) wpłaca na konto Szkolnej RR w jednej lub dwu, maksymalnie trzech transzach, podając w tytule swoją klasę. Pojedyncze wpłaty przez innych rodziców nie będą wliczane do konkursu na nagrody.

Trzecie i następne, uczące się w naszej szkole dziecko z tej samej rodziny, jest zwolnione ze składki (pod warunkiem, że za pierwsze i drugie dziecko zostanie wniesiona opłata) oraz trudna sytuacja materialna też może być powodem zwolnienia ze składki (trzeba zgłosić to Radzie Oddziałowej Rodziców – Trójce Klasowej, bądź u Wychowawcy, aby mogli tę informację przekazać do Szkolnej Rady Rodziców).

Informację o trzecim i następnym dziecku lub prośbę o zwolnienie ze względu na trudną sytuację (skan podania o zwolnienie z umotywowaniem) należy przesłać na skrzynkę rrsp2leczna@wp.pl

Podanie w oryginale zachowuje Przedstawiciel Rady Oddziałowej (tj. Trójki Klasowej).

Po zebraniu wszystkich składek skarbnik klasowy, przekazuje Przedstawicielowi Klasy, aby ten mógł dokonać wpłaty na rachunek Rady w Banku Spółdzielczym w Końskowoli (Filia w Łęcznej, przy ul. Jawoszka 3/4).:

69 8741 0004 0040 1735 2000 0010

Tytułem: Wpłata składek z klasy …(podać klasę).

Zgromadzone środki Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 przeznacza zgodnie z planem finansowym m.in. na:

Ślubowanie klas I.
Konkursy i przeglądy szkolne.
Zakończenie roku szkolnego (książki, nagrody finansowe).
Zakup pomocy naukowych i sprzętu sportowego.
Drobne i niezbędne naprawy (remonty) szkolne.
Zabawa Andrzejkowa.
Mikołajki.
Zabawa Choinkowa.
Leki do gabinetu pielęgniarek.
Zakup szczoteczek jednorazowych w klasach 1-6.
Nagrody na konkursy szkolne klas 0-8 SP
Dzień Dziecka.
Inne wydatki (np. delegacje uczniów, kwiaty, opłaty, prowizje itp.).
Wydatki związane z bezpieczeństwem (KORONAWIRUS).
Wydatki związane z poprawą komfortu i bezpieczeństwa nauki w szkole.

Więcej informacji o realizowanych celach przekazujemy w zakładce „WNIOSKI”.

Wszystkie wpłaty i wypłaty na rachunek Rady są co roku rozliczane.

W załączeniu ROZLICZENIE FINANSOWE ZA ROK 2019/2020.