Składka, Nagrody

Wysokość dobrowolnej składki w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 40 złotych (słownie: czterdzieści złotych 00/100).

NAGRODY ZA ZEBRANE SKŁADKI w pierwszym terminie tj. do 31 stycznia 2019 r.:

100 zł  (przy minimum 80% zebranych składek z całej klasy)

150 zł  (przy minimum 90% zebranych składek z całej klasy)

200 zł  (przy 100% zebranych składek z całej klasy)

 

Dla pierwszych trzech klas, które wpłacą 100% składek, zwiększono nagrodę o 50 zł.

Środki na nagrody z pierwszego terminu zostaną przekazane do dnia 31.03.2019 r.,

NAGRODY ZA ZEBRANE SKŁADKI w drugim terminie tj. do 30.04.2019 r.:

50 zł  (przy minimum 80% zebranych składek z całej klasy)

75 zł  (przy minimum 90% zebranych składek z całej klasy)

100 zł  (przy 100% zebranych składek z całej klasy)

 

Środki na nagrody z drugiego terminu zostaną przekazane do dnia 23.05.2019 r., (przed Dniem Dziecka).

UWAGA:

Tylko Przedstawiciel klasy (tzw. Rady Oddziałowej) wpłaca na konto Szkolnej RR w jednej lub dwu, maksymalnie trzech transzach, podając w tytule swoją klasę. Pojedyncze wpłaty przez innych rodziców nie będą wliczane do konkursu na nagrody.

Trzecie i następne, uczące się w naszej szkole dziecko z tej samej rodziny, jest zwolnione ze składki oraz trudna sytuacja materialna też może być powodem zwolnienia ze składki (trzeba zgłosić to Radzie Oddziałowej Rodziców – Trójce Klasowej, bądź u Wychowawcy, aby mogli tę informację przekazać do Szkolnej Rady Rodziców).

Informację o trzecim i następnym dziecku lub prośbę o zwolnienie ze względu na trudną sytuację (skan podania o zwolnienie z umotywowaniem) należy przesłać na skrzynkę rrsp2leczna@wp.pl

Podanie w oryginale zachowuje Przedstawiciel Rady Oddziałowej (tj. Trójki Klasowej).

Po zebraniu wszystkich składek skarbnik klasowy, przekazuje Przedstawicielowi Klasy, aby ten mógł dokonać wpłaty na rachunek Rady w Banku Spółdzielczym w Łęcznej:

06 8693 0006 0000 0521 5026 0024,

Tytułem: Wpłata składek z klasy …(podać klasę). UWAGA: Do klasy z Gimnazjum dopisujemy „GIM” a do klas Szkoły Podstawowej dopisujemy „SP”.

 

W załączeniu ROZLICZENIE FINANSOWE ZA UBIEGŁY ROK.