Składka, Nagrody

Wysokość dobrowolnej składki w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 30 złotych.

Pierwszy termin wpłaty składki do 31 stycznia 2018 r.

 

NAGRODY ZA ZEBRANE SKŁADKI w pierwszym terminie:

100 zł  (przy minimum 80% zebranych składek z całej klasy)

150 zł  (przy minimum 90% zebranych składek z całej klasy)

200 zł  (przy 100% zebranych składek z całej klasy)

Dodatkowym warunkiem przyznania nagrody jest terminowa wpłata.

NAGRODY ZA ZEBRANE SKŁADKI w drugim terminie tj. do 30.04.2018 r.:

50 zł  (przy minimum 80% zebranych składek z całej klasy)

75 zł  (przy minimum 90% zebranych składek z całej klasy)

100 zł  (przy 100% zebranych składek z całej klasy)

Środki na nagrody zostaną przekazane do dnia 23.05.2018 r., (przed Dniem Dziecka).

Trzecie i następne, uczące się w naszej szkole dziecko z tej samej rodziny, jest zwolnione ze składki oraz trudna sytuacja materialna też może być powodem zwolnienia ze składki (trzeba zgłosić to Radzie Oddziałowej Rodziców – Trójce Klasowej, bądź u Wychowawcy, aby mogli tę informację przekazać do Szkolnej Rady Rodziców).

Informację o trzecim i następnym dziecku lub prośbę o zwolnienie ze względu na trudną sytuację (skan podania o zwolnienie z umotywowaniem) należy przesłać na skrzynkę rrsp2leczna@wp.pl

Podanie w oryginale zachowuje Przedstawiciel Rady Oddziałowej (tj. Trójki Klasowej).

Po zebraniu wszystkich składek, należy dokonać wpłaty na rachunek Rady w Banku Spółdzielczym w Łęcznej:

06 8693 0006 0000 0521 5026 0024,

Tytułem: Wpłata składek z klasy …(podać klasę). UWAGA: Do klas z Gimnazjum dopisujemy „GIM” a do klas Szkoły Podstawowej dopisujemy „SP”.

 

Zgromadzone środki Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 przeznacza zgodnie z planem finansowym m.in. na:

 • Ślubowanie klas I.
 • Konkursy i przeglądy szkolne.
 • Zakończenie roku szkolnego (książki, nagrody finansowe).
 • Zakup pomocy naukowych i sprzętu sportowego.
 • Drobne i niezbędne naprawy (remonty) szkolne
 • Mikołajki.
 • Dyskoteka choinkowa.
 • Leki do gabinetu pielęgniarek.
 • Nagrody na konkursy szkolne klas 0-3 i 4-7 oraz 2 i 3 GIM.
 • Fundusz socjalny.
 • Dzień Dziecka.
 • Inne wydatki (np. delegacje uczniów, kwiaty, opłaty, prowizje).

Więcej informacji o realizowanych celach przekazujemy w zakładce „WNIOSKI ”.

Wszystkie wpłaty i wypłaty na rachunek Rady są co roku rozliczane.

W załączeniu ROZLICZENIE FINANSOWE ZA UBIEGŁY ROK.