Samorząd Uczniowski

klasy 1-3:

Przedstawiciele:
Iness Narouz 3a
Magdalena Flis 3b
Zuzanna Mijas 3c
Julia Grzesiuk 3d
Alicja Orlińska 3e
Filip Jung 3f

Opiekunowie:

Katarzyna Kalamon-Olech
Urszula Tracz 

klasy 4-5:

Przewodniczący: Oliwia Haratym  4a
Zastępca: Igor Medyński 5a
Sekretarz: Nikola Plechawska 5b

Opiekunowie:

Elwira Mazur
Agnieszka Serwa


klasy 6-8:

Przewodniczący: Patrycja Iskra 8b
Zastępca: Mikołaj Bielawski 8a
Sekretarze: Przemysław Nowicki 8c i Kinga Zielińska 7e

Opiekunowie:

Sylwia Mężyńska – Obcarska
Agnieszka Zając

W bieżący roku szkolnym będzie funkcjonował szczesliwy-numerek, obowiązuje on w wypadku odpowiedzi ustnej.


Działania Samorządu Uczniowskiego