Samorząd Uczniowski

klasy 1-3:

Przedstawiciele:

Opiekunowie: 

klasy 4-5:

Przewodniczący:
Zastępca:
Sekretarz:

Opiekunowie:

 


klasy 6-8:

Przewodniczący:
Zastępca:
Sekretarz:

Opiekunowie:

W bieżący roku szkolnym będzie funkcjonował szczesliwy-numerek, obowiązuje on w wypadku odpowiedzi ustnej.


Działania Samorządu Uczniowskiego