Zamówienia powyżej 130 000,00 zł

Laboratoria Przyszłości

Pliki do pobrania

Komunikat nr 1_Laboratoria Przyszłości

Komunikat nr 2_Laboratoria Przyszłości

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Pliki do pobrania

2022_BZP 00021632_01_P

2022_BZP 00021632_02_P

Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej przy ul. Szkolnej 53 i ul. Marszałka Piłsudskiego 12 w okresie od 01 września 2022 roku do 22 grudnia 2022 roku

Pliki do pobrania

Ogłoszenie BZP

Specyfikacja warunków zamówienia

Zalacznik-nr-1-Formularz ofertowy

Zalacznik-nr-2-Oświadczenie_spełnienie warunków udzialu w postepowaniu

Zalacznik-nr-3-Oświadczenie_przesłanki wykluczenia z postępowania

Zalacznik-nr-4-Wykaz usług

Zalacznik-nr-5-Wzór umowy

Zalacznik-nr-6-Wykaz osób

Zalacznik-nr-7-Wykaz pojazdów

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia z załącznika

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wynikach

Ogłoszenie o wyniku postępowania