Zamówienia powyżej 130 000,00 zł


Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej przy ul. Szkolnej 53 i ul. Marszałka Piłsudskiego 12 w okresie od 04 września 2023 roku do 31 października 2023 roku.

Pliki do pobrania

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 Wykaz usług

Załącznik nr 5 Wzór umowy

Załącznik nr 6 Wykaz osób

Załącznik nr 7 Wykaz pojazdów

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja o wynikach

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej przy ul. Szkolnej 53 i ul. Marszałka Piłsudskiego 12 w okresie od 02 stycznia 2023 roku do 23 czerwca 2023 roku

Runda I

Pliki do pobrania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Załacznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie – spełnienie warunków udzialu w postepowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie – przesłanki wykluczenia z postępowania

Załacznik nr 4Wykaz usług

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Wykaz osób

Załącznik nr 7 – Wykaz pojazdów

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMOWIENIA

Ogłoszenie o wyniku postępowania – RI

Ogłoszenie o wykonaniu umowy cz. I

Ogłoszenie o wykonaniu umowy cz. III

Ogłoszenie o wykonaniu umowy cz. IV

Ogłoszenie o wykonaniu umowy cz. VI

Ogłoszenie o wykonaniu umowy cz. VII

Runda II

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie – spełnienie warunków udzialu w postepowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie – przesłanki wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 – Wykaz usług

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Wykaz osób

Załącznik nr 7 – Wykaz pojazdów

Informacja z otwarcia

Informacja o wynikach

Ogłoszenie o wyniku postępowania- RII

Ogłoszenie o wykonaniu umowy cz. II

Ogłoszenie o wykonaniu umowy cz. V


Laboratoria Przyszłości

Pliki do pobrania

Komunikat nr 1_Laboratoria Przyszłości

Komunikat nr 2_Laboratoria Przyszłości

Ogłoszenie o wykonaniu umowy


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Pliki do pobrania

2022_BZP 00021632_01_P

2022_BZP 00021632_02_P


Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej przy ul. Szkolnej 53 i ul. Marszałka Piłsudskiego 12 w okresie od 01 września 2022 roku do 22 grudnia 2022 roku

Pliki do pobrania

Ogłoszenie BZP

Specyfikacja warunków zamówienia

Zalacznik-nr-1-Formularz ofertowy

Zalacznik-nr-2-Oświadczenie_spełnienie warunków udzialu w postepowaniu

Zalacznik-nr-3-Oświadczenie_przesłanki wykluczenia z postępowania

Zalacznik-nr-4-Wykaz usług

Zalacznik-nr-5-Wzór umowy

Zalacznik-nr-6-Wykaz osób

Zalacznik-nr-7-Wykaz pojazdów

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia z załącznika

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wynikach

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wykonaniu umowy -cz. I

Ogłoszenie o wykonaniu umowy-cz. II

Ogłoszenie o wykonaniu umowy -cz. III

Ogłoszenie o wykonaniu umowy-cz. IV

Ogłoszenie o wykonaniu umowy-cz. V

Ogłoszenie o wykonaniu umowy -cz. VI

Ogłoszenie o wykonaniu umowy-cz. VII