Z wizytą u strażaków

Grupa 0e i 0d chcąc poznać specyfikę pracy strażaka wybrała się na pieszą wycieczkę do Państwowej Straży Pożarnej Komendy Powiatowej w Łęcznej. W trakcie spotkania strażacy zaznajomili dzieci ciekawostkami związanymi z ich pracą zawodową, przestrzeganiem zakazów, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie: pożaru, burzy oraz wypadku, dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych. Jak zawsze największe zainteresowanie wzbudziły wielkie, czerwone wozy strażackie, do którego każde dziecko mogło wejść. Dzieci z bliska miały możliwość podziwiać wyposażenie, jakim dysponują podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy strażacy. Zerówkowicze wykazały ogromne zainteresowanie spotkaniem, podczas którego nabyły cenną wiedzę. Dzięki gościnności strażaków dzieci mogły również wejść do pokoju, gdzie odbiera się telefony alarmowe. Z ich udziałem zostało zaprezentowane próbne wezwanie strażaków na akcję.  Duża część dzieci, w tym również dziewczynki, postanowili w przyszłości zostać strażakiem. Wiedza, którą dzieci nabyły utrwalana będzie przy każdej okazji podczas zajęć, aby dzieci nabrały pewności siebie w trudnych sytuacjach i mogły udzielić pomocy sobie i innym. Dzięki takim spotkaniom dzieci: poznają ciężką i odpowiedzialną pracę strażaka; wiedzą jak dbać o własne i innych bezpieczeństwo; szanują trudną pracę strażaka; kształtują odpowiednie zachowania w trudnych sytuacjach; zaznajamiają się z sytuacjami, w których powinny korzystać z numerów alarmowych. Odchodząc- strażacy zgodnie z tradycją pożegnali nas włączeniem sygnału wozu strażackiego. 

Ksenia Stec

Grupka dzieci siedząca na podłodze w kole
Grupka dzieci siedząca na podłodze w kole