Szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy

ZAJĘCIA MAŁEGO RATOWNIKA

W marcu uczniowie Oddziału Przedszkolnego przeszli szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy- Zajęcia Małego Ratownika. Zajęcia dla dzieci przeprowadziła pani Aneta oraz pani Patrycja- EDU- MO. Na początku zajęć została przeprowadzona pogadanka na temat bezpiecznych zachowań oraz w jakich sytuacjach należy zadzwonić pod numer alarmowy, a w jakich dzwonić nie należy. Dzieciom zaprezentowany został przebieg rozmowy z operatorem 112. Po zdobyciu wiedzy teoretycznej nadszedł czas na zajęcia praktyczne. W pierwszej kolejności dzieci ćwiczyły dbałość o bezpieczeństwo ratownika. Nauczyły się one także jak postępować z poszkodowanym z zatrzymaniem akcji serca a także jak postępować z poszkodowanym nieprzytomnym z zachowanym oddechem. Podczas zajęć uczniowie przećwiczyli wraz z paniami prowadzącymi postępowanie z nieprzytomnym poszkodowanym na lotnisku lub w innym miejscu publicznym z wykorzystaniem AED. Ostatnim punktem spotkania była nauka bandażowania ran.

Przeprowadzone zajęcia podobały się nie tylko dzieciom, ale również i nauczycielom. Były one dostosowane do wieku dzieci i niosły ze sobą ogromną wiedzę przydatną dla każdego człowieka, małego i dorosłego.

Tekst: Ksenia Stec

uczniowie klas 0 ćwiczą pozycję boczną bezpieczną
uczniowie klas 0 ćwiczą podłączanie AED