Saperzy w zerówkach

W listopadzie nasze oddziały zerowe gościły niezwykłe osoby – żołnierzy z 35 Patrolu Saperskiego w Chełmie. Saperzy wyjaśniali dzieciom jakie środki bezpieczeństwa należy zachować w sytuacji znalezienia niewybuchu. Przedstawili procedury zgłoszenia do odpowiednich instytucji. Zademonstrowali sprzęt do podejmowania niewybuchów, kombinezon ochronny, itp. Dzieci mogły również przymierzyć kamizelkę kuloodporną i hełm. Spotkanie z żołnierzami na pewno wpłynie na bezpieczeństwo sześciolatków i na długo pozostanie w ich pamięci.

Tekst: Irena Zaniewska

Grupa dzieci z zerówki przyglądająca się czterem żołnierzom.
Dziewczynka przymierza kamizelkę kuloodporną obok grupa dzieci i żołnierz.
Dziewczynka w kamizelce kuloodpornej i żonierskim hełmie.