Kampania przeciw przemocy

W dniu 18.11.2022 r. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej  brały udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata.

W ramach kampanii we wszystkich grupach przedszkolnych rozmawialiśmy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie oraz wolności. W Pomarańczowym dniu dzieci przyszły ubrane do szkoły w kolorze pomarańczowym lub w pomarańczowe akcenty. Przed szkołą zastał zawieszony transparent informujący o Kampanii przeciwko przemocy a przedszkolaki na znak włączenia się w akcję przeszły się wokół szkoły z pomarańczowymi serduszkami, które zostały u mieszczone pod transparentem.

Na zdjęci dzieci stoją w parach na dworze a w ręku trzymają pomarańczowe serduszka
Na zdjęciu dzieci kucają a za niemi na płocie rozwieszony jest napis kampania przeciwko przemocy
Na zdjęciu dzieci siedzą na dywanie, brane są na pomarańczowo.