Innowacja pedagogiczna „Kodowanie dla każdego”

W roku szkolnym 2022/2023 w oddziałach zerowych prowadzone są zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej „Kodowanie dla każdego”. Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie.

Innowacja realizowana przyczyni się do bezpiecznego wprowadzania dzieci w świat programowania oraz do  wzrostu technologicznej świadomości dziecięcej. Ponadto przyniesie mnóstwo frajdy i dobrej zabawy.