Dzień Praw Dziecka w Zerówce

Dnia 20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. To właśnie tego dnia 33 lata temu przyjęto Konwencję o Prawach Dziecka.

W ramach obchodów tego dnia naszą zerówkę w poniedziałek, 21 listopada odwiedziły funkcjonariuszki KPP w Łęcznej, które przeprowadziły zajęcia edukacyjne ze wszystkimi grupami na temat praw dziecka. Panie policjantki próbowały zwrócić uwagę dzieci na fakt iż każde dziecko na świecie, niezależnie od swojego wieku, płci, koloru skóry, statusu majątkowego, czy też religii i niepełnosprawności ma swoje PRAWA. Zostały omówione z dziećmi między innymi takie prawa jak; prawo do godnego życia, do życia w rodzinie, prawo do nauki, do wypoczynku, opieki medycznej oraz wyrażania własnego zdania. Pamiętajmy, że wszystkie prawa dzieci są chronione i muszą być przestrzegane przez dorosłych.

Tekst: Ksenia Stec